www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - abecedný zoznam

Vladimír Bačík
oddelenie demogeogr. a demogr.

vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9526
miestnosť: B1-309a
Veronika Bartovicová
technický personál

viera.bartovicova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9380
miestnosť: CH1-B1/1
Branislav Bleha
oddelenie demogeogr. a demogr.

branislav.bleha@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9516
miestnosť: B1-308
Ján Buček
oddelenie ekon. a soc. geografie

jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9310
miestnosť: CH1-B1/14
Ingrid Bučeková
oddelenie ekon. a soc. geografie

ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 2089
miestnosť: CH1-B1/14
Pavol Ďurček
oddelenie demogeogr. a demogr.

pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9239
miestnosť: B1-310
Darina Dzurická
technický personál

darina.dzuricka@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9624
miestnosť: CH1-B1/2
Renáta Farkas
doktorand na oddelení HG

renata.farkas@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9389
miestnosť: CH1-B1/8
Alžbeta Garajová
doktorand na oddelení DG

garajova29@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9389
miestnosť: CH1-B1/8
Richard Hluško
doktorand na oddelení HG

hlusko1@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9692
miestnosť: CH2-131
Marcel Horňák
oddelenie ekon. a soc. geografie

marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9641
miestnosť: CH1-B1/3
Marcela Káčerová
oddelenie demogeogr. a demogr.

marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9169
miestnosť: CH1-B1/5
Michal Klobučník
oddelenie ekon. a soc. geografie

michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9695
miestnosť: CH1-B1/12
Pavol Korec
oddelenie ekon. a soc. geografie

pavol.korec@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9316
miestnosť: CH1-B1/9
Dagmar Kusendová
oddelenie demogeogr. a demogr.

dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9521
miestnosť: B1-309b
Juraj Majo
oddelenie demogeogr. a demogr.

juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9180
miestnosť: CH1-B1/7
Gabriela Nováková
oddelenie demogeogr. a demogr.

gabriela.novakova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9161
miestnosť: B1-309c
Martin Plešivčák
oddelenie ekon. a soc. geografie

martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9625
miestnosť: CH1-B1/11
Vojtěch Przybyla
oddelenie ekon. a soc. geografie

vojtech.przybyla@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 2200
miestnosť: CH2-337b
Alena Rochovská
oddelenie ekon. a soc. geografie

alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9163
miestnosť: CH1-B1/4
Jaroslav Rusnák
oddelenie ekon. a soc. geografie

jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9179
miestnosť: CH1-B1/6
Vladimír Slavík
oddelenie ekon. a soc. geografie

vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9388
miestnosť: CH1-B1/10
Richard Stanek
doktorand na oddelení DG

stanek13@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9692
miestnosť: CH2-131
Lucia Škamlová
oddelenie ekon. a soc. geografie

lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9533
miestnosť: CH1-B1/13
Branislav Šprocha
oddelenie demogeogr. a demogr.

branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 60 296 9239
miestnosť: B1-310
Milan Takáč
doktorand na oddelení DG

takac28@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 9239
miestnosť: B1-310
Sofia Karina Trommlerová
oddelenie demogeogr. a demogr.

sofia.trommlerova@iheid.ch
telefón: 02/ 60 296 9239
miestnosť: B1-310
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok