www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Terénny výskum v humánnej geografii

Vyučujúci: Horňák, Klobučník, Plešivčák, Rochovská
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 1

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
V rámci predmetu Terénny výskum v humánnej geografií sa uskutoční terénny výskum v rámci mapovania projektovej úlohy Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách. Terén sa bude realizovať na strednom Slovensku, období v 3.- 8.6.2018.Presný termín a priebeh terénu bude špecifikovaný v priebehu semestra. Kontaktné osoby: Dr. Káčerová, Dr. Majo.pridal: Káčerová | 28.02.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Informácie o terénnom výskume 3.7. júna 2018 v Liptovskom Mikuláši (aktualizácia 1.6. 2018)pridal: Majo | 01.06.2018
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok