www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všeobecné oznamy

Vyučujúci: všetci vyučujúci
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 8

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Približne do konca septembra (počas rekonštrukčných prác na katedre) sedím v miestnosti B2-303 (pri dekanáte). S pozdravom, M. Plešivčák.pridal: Plešivčák | 12.06.2017
V časti "Všeobecné informácie" nájdete štátnicové otázky na rok 2016/2017 pre odbor Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samosprávepridal: Buček | 21.03.2017
V časti "Rozvrh externého štúdia" nájdete aktualizované rozvrhy pre bakalárske aj magisterské štúdiumpridal: Slavík | 03.03.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚN - Programpridal: Slavík | 09.06.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚN - Programpridal: Slavík | 08.06.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚN - Programpridal: Slavík | 07.06.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚN - Programpridal: Slavík | 06.06.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚN - Programpridal: Slavík | 04.06.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚNpridal: Slavík | 08.05.2017
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚNpridal: Slavík | 02.04.2017
Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2016/2017pridal: Buček | 14.09.2016
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok