www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všeobecné oznamy

Vyučujúci: všetci vyučujúci
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 4 | Celkový počet súborov: 0

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
V časti "Rozvrh externého štúdia" nájdete rozvrh bakalárskeho aj magisterského štúdia pre letný semesterpridal: Slavík | 15.02.2019
Do štátnicových balíčkov sme pridali manuál stiahnutia "Zadávacieho listu" záverečnej práce z AIS.pridal: Buček | 22.10.2018
v časti "Rozvrh externého štúdia" nájdete rozvrh na zimný semester 2018/2019 pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdiapridal: Slavík | 25.09.2018
Výuka v zimnom semestri začína v sobotu 29.9.2018. Rozvrh externého štúdia bude zverejnený v najbližších dňochpridal: Slavík | 18.09.2018

Žiadne súbory na stiahnutie 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok