www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Úvod do politickej a regionálnej geografie

Vyučujúci: Blažík, Gurňák
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 10

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Vývoj politickej mapy sveta, koloniálny systém)pridal: Gurňák | 18.03.2018
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Vývoj politickej mapy Európy a Slovensko na politickej mape - vývoj územia a hraníc)pridal: Gurňák | 18.03.2018
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Volebná geografia)pridal: Gurňák | 18.03.2018
Prezentácie k prednáškam 10.-17.3.2018 (historické regióny Slovenska, Európy)pridal: Gurňák | 10.03.2018
Prezentácie k prednáškam 10. 3. 2018 (štát, štátne územie, štátne hranice...)pridal: Gurňák | 10.03.2018
Podkladová mapa k zadaniu 2pridal: Gurňák | 10.03.2018
Podkladová mapa k zadaniu 1pridal: Gurňák | 10.03.2018
Zadania k cvičeniam - zoznam zadaní, inštrukciepridal: Gurňák | 10.03.2018
Podmienky hodnotenia predmetupridal: Gurňák | 10.03.2018
V priloženej anotácii sú základné informácie k obsahu predmetu a podmienky na absolvovanie predmetu.pridal: Gurňák | 01.03.2018
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok