www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Demogeografia a demografia (1)

Vyučujúci: Bleha, Káčerová, Nováková
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 27

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Grafy 7 (na 28.4.2018)pridal: Nováková | 20.04.2018
Problémová úloha 7pridal: Nováková | 09.04.2018
DÚ sobášnosť a rozvodovosťpridal: Nováková | 09.04.2018
Grafy 6 (na 21.4.2018)pridal: Nováková | 09.04.2018
Grafy 5 (na 21.4.2018)pridal: Nováková | 09.04.2018
Problémová úloha 6pridal: Nováková | 09.04.2018
DÚ potratovosťpridal: Nováková | 09.04.2018
Etika preberania cudzích prácpridal: Nováková | 09.04.2018
DÚ prirodzený prírastok, model dmg. cyklupridal: Nováková | 06.04.2018
DÚ úmrtnosťpridal: Nováková | 06.04.2018
DÚ plodnosťpridal: Nováková | 06.04.2018
DÚ úvod a pôrodnosťpridal: Nováková | 06.04.2018
HARMONOGRAM prednášokpridal: Nováková | 06.04.2018
MLÁDEK: Druhý dmg. prechod - článokpridal: Nováková | 05.04.2018
Problémová úloha 5pridal: Nováková | 05.04.2018
Problémová úloha 4pridal: Nováková | 05.04.2018
Problémová úloha 3pridal: Nováková | 05.04.2018
Problémová úloha 2pridal: Nováková | 05.04.2018
Problémová úloha 1pridal: Nováková | 05.04.2018
Problémové úlohy - pokyny k riešeniupridal: Nováková | 05.04.2018
Mapa-okresy-SRpridal: Nováková | 05.04.2018
Mapa-okresy-SR-slepapridal: Nováková | 05.04.2018
Grafy 4 (na 7.4.2018)pridal: Nováková | 05.04.2018
Grafy 3 (na 7.4.2018)pridal: Nováková | 05.04.2018
Grafy 2 (na 7.4.2018)pridal: Nováková | 05.04.2018
Grafy 1 (na 7.4.2018)pridal: Nováková | 05.04.2018
Úvodné informáciepridal: Nováková | 05.04.2018
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok