www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Kvantitatívne metódy v geografii

Vyučujúci: Ondoš, Kusendová
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 3

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Pôvodný plán uzavretia kurzu musíme zmeniť. Skúšky sú naplánované na 5.1.2018, 12.1.2018, 2.2.2018 a 16.2.2018. Na skúšku sa musíte do 15:00 prihlásiť v AIS, môžete pracovať samostatne, alebo v tímoch zložených z 2 alebo 3 študentov. Zúčastniť sa môžete fyzicky na fakulte (G-203) alebo kdekoľvek, kde budete mať prístup na web. Znenie úlohy zverejníme o 15:00 na stránke katedry a vo facebookovej skupine kurzu. Vaše riešenie očakávame vo forme prezentácie, kde sa podľa uváženia stručne vyjadríte k zvolenému postupu, zdrojovým dátam, výsledkom a interpretácii do 24 hodín. Miestnosť G-203 budete mať k dispozícii do 17:00, ale nemusíte ju využiť. Tím získa jedno spoločné hodnotenie známkou: A (od 92%), B (od 84%), C (od 76%), D (od 68%), E (od 60%). Identické riešenia viacerých tímov budú hodnotené známkou FX.pridal: Ondoš | 04.12.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Zadaniepridal: Ondoš | 19.01.2018
Zadaniepridal: Ondoš | 05.01.2018
Informácie o priebehu kurzupridal: Ondoš | 13.09.2017
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok