www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 4

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Oznam k predmetu - prednáška z praxe 27.11.2019
Prednáška sa uskutoční v zasadačke našej katedry v miestnosti CH1-008 (miesto obhajob záverečných prác v suteréne) v čase 12,20 hod.
Prosím, príďte včas!Tradičná prednáška hosťa z praxe bude s týmto programom:
Geomarketing a jeho použitie v telekomunikačnej praxi. Geoaplikácie v programovom prostredí MapInfo Professional (Spectrum Spatial Analyst) – posun od „ťažkých mapových klientov“ k „ľahkým webovým klientom“. Živá ukážka geoaplikácie pre podporu predaja. Diskusia.
pridal: Kusendová | 25.11.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Informácia k voliteľnej časti výučby k predmetu - v stredu 13.11.2019pridal: Kusendová | 09.11.2019
Otázky z prehľadu povinnej literatúrypridal: Kusendová | 09.11.2019
Harmonogram,zadania a seminárne témy predmetupridal: Kusendová | 09.11.2019
Aktualizácia Informačného listu predmetupridal: Kusendová | 09.11.2019
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok