www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Cudzí jazyk (1)

Vyučujúci: katedra jazykova
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 1

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Prosím študentov 2. ročníka - Mareka Hlavatého a Adriana Matejku - aby sa mi ozvali mailom na adresu: barbara.kordikova@uniba.sk s tým, či sa v sobotu 21.10.2017 dostavia na vyučovaciu hodinu anglického jazyka. Keďže na prvé stretnutie 23.9.2017 sa dostavil len jeden z Vás - Marek Hlavatý, dohodli sme sa, že sa budeme stretávať po vzájomnej dohode mimo sobôt... Pri kontrolovaní zapísaných študentov v AISe som však zistila, že na predmet Anglický jazyk 1 je zapísaný ešte jeden študent - Adrian Matejka, o ktorom ale nemám žiadne správy. Prosím Vás ozvite sa, aby som vedela ako sa v sobotu zariadiť. Ďakujem za pochopenie. Barbara Kordíková, katedra jazykov pridal: Kordíková | 16.10.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Milí študenti, chcela by som Vás len informovať ohľadom predmetu Anglický jazyk 1, keďže vyučovanie začíname už 23.9.2017. Budete potrebovať učebnicu: English 365, Student´s Book 2 (fialová obálka), autori: Bob Dignen, Steve Flinders, Simon Sweeney, Cambridge University Press. Podrobné sylaby pripájam v prílohe. Teším sa na stretnutie. Mgr. Barbara Kordíková pridal: Kordíková | 11.09.2017
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok