www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Historická geografia

Vyučujúci: Gurňák
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 16

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Texty k prednáškam z hist. geografie 2pridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
22.11. Slovensko od 19. do pol. 20. stor.pridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
22.11. Európa a svet od konca 19. do polovice 20. stor.pridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
22.11. Európa v 19. stor.pridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
21.11. Slovensko v ranom novoveku pridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
21.11. Raný novovekpridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
Prednáška (21.11.) 1 Historicko-geografický výskumpridal: GurĹ?ák | 22.11.2019
Podmienky absolvovania predmetu Historická geografiapridal: Gurňák | 16.11.2019
Texty k prezentáciám z prednášok z Historickej geografie - 1. časťpridal: Gurňák | 16.11.2019
15.11. Prednáška Slovensko v stredovekupridal: Gurňák | 16.11.2019
15.11. Prednáška Európa v stredovekupridal: Gurňák | 16.11.2019
15.11. Prednáška Svet islamu v stredovekupridal: Gurňák | 16.11.2019
15.11. prednáška Byzantská ríša a jej dedičstvopridal: Gurňák | 16.11.2019
14. 11. Prednáška Grécko-rímska civilizáciapridal: Gurňák | 15.11.2019
14.11. Prednáška Pravek a Orientálne despociepridal: Gurňák | 15.11.2019
Prednášky z predmetu Historická geografia sú na žiadosť a po dohode a odsúhlasení všetkými poslucháčmi presunuté na termíny: štvrtok 14.11.2019 a piatok 15.11.2019 a vo štvrtok 21.11.19 a piatok 22.11.19 vždy od 16:00 do 20:00 v miestnosti B1-540. V priloženom súbore je uvedená anotácia predmetu a podmienky jeho absolvovania pridal: Gurňák | 12.11.2019
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok