www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Historická geografia

Vyučujúci: Gurňák
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 15

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Prezentácia Slovensko od polovice 19. do polovice 20. storočiapridal: Gurňák | 02.12.2017
Prezentácia Európa od konca 19. do polovice 20. storočiapridal: Gurňák | 02.12.2017
Prezentácia Európa v 19. storočí, revolúcie, zmenypridal: Gurňák | 02.12.2017
Prezentácia Svet a Európa v ranom novovekupridal: Gurňák | 29.11.2017
Texty k prednáškam - kompletpridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Slovensko v ranom novovekupridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Smery historicko-geografických výskumovpridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Slovensko v stredovekupridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Európsky stredovekpridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Vývoj sveta islamu v stredovekupridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Byzantská ríšapridal: Gurňák | 27.11.2017
Prezentácia Staroveké Grécko a Rímpridal: Gurňák | 20.11.2017
Prezentácia Pravek, Starovekpridal: Gurňák | 20.11.2017
Podmienky absolvovania predmetu historická geografiapridal: Gurňák | 20.11.2017
V priloženom súbore sú základné informácie o predmete Historická geografia. Prednášky sa začínajú 18. 11. 2017 o 8:00.pridal: Gurňák | 14.11.2017
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok