www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Geografia náboženstiev

Vyučujúci: Korec, Majo, Nováková
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 9

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
OZNAM: Riadny termín testu z Geografie náboženstiev sa po dohode so študentmi uskutoční dňa 11.12.2019 (streda) o 15,30 hod. v miestnosti B1-320.NOVÁKOVÁpridal: Nováková | 29.11.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Šprocha-Tišliar (štúdia)pridal: Nováková | 21.10.2019
Sylabuspridal: Nováková | 18.10.2019
SR - učebný text (Nováková)pridal: Nováková | 18.10.2019
Vývoj svetových náboženstiev - štúdia pridal: Nováková | 14.10.2019
Buddhizmus (učeb. text)pridal: Nováková | 11.10.2019
Mapa Š. Fekete 1930pridal: Nováková | 11.10.2019
Úvod do religionistiky (učeb. text)pridal: Nováková | 11.10.2019
Geografia náboženstiev (učeb. text)pridal: Nováková | 11.10.2019
Úvodné informácie k predmetupridal: Nováková | 23.09.2019
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok