www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Dizajn databáz a informačné systémy

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 8

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Oznam k písomnej previerke z teórie predmetu!
Previerka sa uskutoční tak ako bola avizovaná, teda v stredu 25.4.218 o 13,00 v miestnosti G-203! Len aktívni účastníci/prezentujúci na ŠVK príďte si dohodnúť náhradný termín!
pridal: Kusendová | 23.04.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
7-8 prednáškapridal: Kusendová | 15.04.2018
Prednáška 7-8. a oznam o previerke a konzultáciách pridal: Kusendová | 15.04.2018
Výsledky z 2. teoretickej previerkypridal: Kusendová | 09.04.2018
Pracovné pozície (vrstva a tabuľka - prepoj cez ID_OSM)pridal: Ďurček | 30.03.2018
Výsledky z 1. teoretickej previerky pridal: Kusendová | 16.03.2018
Informačný list predmetu - aktualizáciapridal: Kusendová | 11.03.2018
Znenie a rozdelenie zadanípridal: Ďurček | 01.03.2018
Informácie k programu ArcGISpridal: Kusendová | 27.02.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok