www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Dizajn databáz a informačné systémy

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 11

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Druhé preskúšanie z cvičení sa uskutoční 12.5.2017 o 11:30 v miestnosti B2-301.pridal: Ďurček | 09.05.2017
Preskúšanie z cvičení pre tretiakov sa uskutoční 25.4.2017 o 14 50 v miestnosti B2 301pridal: Ďurček | 19.04.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Tabuľka hodnotenia cvičení (ZDS)pridal: Ďurček | 15.05.2017
Výsledky z 3.teoretickej previerky znalostí (3.5.2017) a cvičení (opakujúci) pridal: Kusendová | 03.05.2017
Výsledky z 2.teoretickej previerky znalostí (24.4.2017)pridal: Kusendová | 27.04.2017
Výsledky z 1.teoretickej previerky znalostí (19.4.2017) pridal: Kusendová | 21.04.2017
Hodnotenie bonusu z praktického zadaniapridal: Kusendová | 18.04.2017
Hodina 8pridal: Ďurček | 04.04.2017
Oznam o termínoch písomných previerok z teórie predmetupridal: Kusendová | 03.04.2017
Hodina 7pridal: Ďurček | 28.03.2017
Vrstvy k zadaniupridal: Ďurček | 21.03.2017
Povinná literatúra k predmetupridal: Kusendová | 15.02.2017
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 15.02.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok