www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Dizajn databáz a informačné systémy

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 9

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Konečný rozvrh: prednášky k predmetu budú v utorok už od 15,40 v CH1-130! pridal: Kusendová | 28.02.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
4. prednáška a úlohapridal: Kusendová | 25.03.2019
Výsledky previerky z teórie a oznam ďalšieho termínupridal: Kusendová | 14.03.2019
3. prednáška a oznam o previerkepridal: Kusendová | 05.03.2019
2. prednáška a úlohapridal: Kusendová | 26.02.2019
Celosemestrálne zadaniepridal: Ďurček | 26.02.2019
1. prednáška a úlohapridal: Kusendová | 19.02.2019
Vzorové mapypridal: Ďurček | 19.02.2019
Data na cvičeniepridal: Ďurček | 19.02.2019
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 17.02.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok