www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ

Vyučujúci: Plešivčák, Klobučník
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 9

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Prednáška s druhým prizvaným hosťom sa uskutoční v stredu 4.4. od 13:00 hod. v zasadačke katedry (miestnosť pred vstupom na katedru naľavo - "štátnicová" miestnosť). Účasť študentov je povinná.pridal: Plešivčák | 28.03.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Výber obcí + inštrukcie k dotazníkovému prieskumupridal: Plešivčák | 12.04.2018
Prednáška 5 (Kľúčové pojmy)pridal: Plešivčák | 26.03.2018
Prednáška 4 (Ako získať podporu z fondov EÚ)pridal: Plešivčák | 19.03.2018
Prednáška 3 (Systém riadenia EŠIF)pridal: Plešivčák | 19.03.2018
Prednáška 2 (Operačné programy)pridal: Plešivčák | 12.03.2018
Prednáška 1 (Projektový manažment)pridal: Plešivčák | 12.03.2018
Dáta obyvateľstvo 2016pridal: Klobučník | 01.03.2018
Zadanie semestrálnej prácepridal: Klobučník | 28.02.2018
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT EÚ - vstupné info / podmienky absolvovaniapridal: Plešivčák | 14.02.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok