www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Politika Európskej únie

Vyučujúci: Plešivčák
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 14

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Pozor, termín skúšky 8.1. sa uskutoční o 16:00. Čas ostatných termínov v rámci skúškového obdobia zostáva nezmenený (o 9:00) pridal: Plešivčák | 15.12.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Dochádzkapridal: Plešivčák | 06.12.2018
Prednáška 10: Susedská politika EÚpridal: Plešivčák | 06.12.2018
Prednáška 9 - 2. časť: Politika rozširovania EÚpridal: Plešivčák | 06.12.2018
Prednáška 9 - 1. časť: Lisabonská zmluvapridal: Plešivčák | 29.11.2018
Prednáška 2: Inštitúcie EÚpridal: Plešivčák | 28.11.2018
Prednáška 8: Migračná politika EÚpridal: Plešivčák | 21.11.2018
Prednáška 7: Kohézna politika EÚpridal: Plešivčák | 15.11.2018
Prednáška 6: Dopravná politika EÚpridal: Plešivčák | 06.11.2018
Prednáška 5: Financovanie EÚpridal: Plešivčák | 23.10.2018
Prednáška 4: Menová politika EÚpridal: Plešivčák | 23.10.2018
Prednáška 3 - 2. časť: Environmentálna politika EÚpridal: Plešivčák | 23.10.2018
Prednáška 3 - 1. časť: Poľnohospodárska politika EÚpridal: Plešivčák | 23.10.2018
Prednáška 1: Integračný proces EÚpridal: Plešivčák | 23.10.2018
Harmonogram prednášok a podmienky absolvovaniapridal: Plešivčák | 27.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok