www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Demogeografia

Vyučujúci: Nováková, Káčerová, Šprocha
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 21

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Mapa - hustota zaľudnenia SRpridal: Nováková | 13.12.2018
DÚ k P11 (z 19.12.2018) a pokyny ku skúškepridal: Nováková | 13.12.2018
Grafy k P11 (na 19.12.2018)pridal: Nováková | 13.12.2018
DÚ k P10 (z 12.12.2018)pridal: Nováková | 12.12.2018
Problémová úloha 10 (z 12.12.2018)pridal: Nováková | 12.12.2018
Grafy k P10 (na 12.12.2018)pridal: Nováková | 06.12.2018
Problémová úloha 9 (z 5.12.2018)pridal: Nováková | 04.12.2018
DÚ k P9 (z 5.12.2018)pridal: Nováková | 04.12.2018
Grafy k P9 - 2. časť(na 5.12.2018)pridal: Nováková | 28.11.2018
Grafy k P9 - 1. časť(na 5.12.2018)pridal: Nováková | 28.11.2018
MLÁDEK: Rasa, jazyk (učebný text)pridal: Nováková | 28.11.2018
DÚ k P8 (z 28.11.2018)pridal: Nováková | 28.11.2018
Grafy k P8 (na 28.11.2018)pridal: Nováková | 27.11.2018
DÚ k P7 (z 21.11.2018)pridal: Nováková | 20.11.2018
Grafy k P7 (na 21.11.2018)pridal: Nováková | 20.11.2018
DÚ k P6 (z 14.11.2018)pridal: Nováková | 05.11.2018
Grafy k P6 (na 14.11.2018)pridal: Nováková | 25.10.2018
Dôchodkový vek: mýty a faktypridal: Nováková | 24.10.2018
Problémové úlohy - pokynypridal: Nováková | 02.10.2018
Prezentácia Etika citovaniapridal: Nováková | 26.09.2018
Vstupné informácie k predmetupridal: Nováková | 26.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok