www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Všeobecné oznamy

Vyučujúci: všetci vyučujúci
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 1

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Do "Štátnicových balíčkov" pribudol harmonogram opravných štátnic pre bakalárske aj magisterské štúdium.pridal: Buček | 07.08.2018
Do "štátnicových balíčkov" pribudli pokyny k odovzdávaniu záverečných prác pre bakalársky aj magisterský stupeňpridal: Buček | 18.07.2018
Predmet Diplomová prax z humánnej geografie a demografie (1/L) sa ako jediný predmet bude dať zapísať v lete (do konca augusta). Každý vedúci práce sa dohodne so svojim študentom na konkrétnych úlohách, ktoré mu študent do dohodnutého augustového termínu korektne vypracuje. Ostatné predmety sa počas letných prázdnin neskúšajú a ani nezapisujú.pridal: Klobučník | 12.06.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 01.08.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok