www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Verejná správa

Vyučujúci: Slavík, Klobučník
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 13

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
10.4.2018 - Referovanie Projektu 1
24.4.2018 - Referovanie Projektu 2
pridal: Klobučník | 06.04.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Projekty + hodnotenie poznávačkypridal: Klobučník | 17.04.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 21.03.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 21.03.2018
STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJpridal: Slavík | 18.03.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 18.03.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 18.03.2018
STAR=A BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJ - Zoznam prihlásenýchpridal: Slavík | 15.03.2018
STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJ - Zoznam prihlásenýchpridal: Slavík | 12.03.2018
Harmonogram prednášok, referovaní projektov a aktivítpridal: Slavík | 06.03.2018
Inštrukcie k projektom, poznávačkepridal: Klobučník | 27.02.2018
Podklady k poznávačkepridal: Klobučník | 27.02.2018
Evidencia účastipridal: Slavík | 26.02.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 26.02.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok