www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Úvod do demografie a demoinformatiky

Vyučujúci: Majo, Kusendová
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 6

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
!!!! Pozor zmena času výučby !!!! Výučba bude prebiehať každý piatok medzi 12:20 a 13:50 v miestnosti B2-446.pridal: Ďurček | 26.09.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Preštudovať do 24. 11. 2017pridal: Ďurček | 10.11.2017
Preštudovať do 10. 11. 2017pridal: Ďurček | 02.11.2017
Preštudovať do 27. 10. 2017pridal: Ďurček | 20.10.2017
Preštudovať do 20. 10. 2017pridal: Ďurček | 13.10.2017
Preštudovať do 13. 10. 2017pridal: Ďurček | 28.09.2017
Informačný list k predmetupridal: Ďurček | 25.09.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok