www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj

Vyučujúci: Buček, Plešivčák
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 4

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Náhradná vyuka v piatok 29.03.2019 bude riadne prebiehať podľa rozvrhu - miestnosť B1-307 od 9:00 do 10:40. J. Bučekpridal: Buček | 26.03.2019
Študenti ZDS a ZRR budú mávať cvičenia spoločne. S cvičeniami začíname 21.2. S pozdravom, M. Plešivčákpridal: Plešivčák | 13.02.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Hodnotenie cvičenípridal: Plešivčák | 11.04.2019
Cvičenia - vstupné info + inštrukcie k semestrálnej prácipridal: Plešivčák | 22.02.2019
Cvičenia - vzorová prezentáciapridal: Plešivčák | 21.02.2019
Cvičenia - vzorová semestrálna prácapridal: Plešivčák | 21.02.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok