www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Teórie a metódy výskumu mesta

Vyučujúci: Ondoš, Majo, Buček
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 4 | Celkový počet súborov: 3

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Milí študenti, nasledujúcu publikáciu na preštudovanie si prosím stiahnite zo stránky https://unhabitat.org/books/small-town-development-approaches-the-global-urban-economic-dialogue-series-series-title/ Očakávame vaše vylepšené reporty o okresoch emailom do stredy, tak ako obvykle. Ďakujeme vám. pridal: Ondoš | 11.04.2019
Milí študenti, prosím pripravte do stredy, tak ako ste už zvyknutí, bežný textový dokument. Vyjadrite sa k zisteným komerčným aj neziskovým subjektom a dokumentujte ich prehľadným zoznamom. Skoordinujte medzi sebou prácu v štyroch tímoch podľa okresov a výsledky nám pošlite. Ďakujeme.pridal: Ondoš | 08.04.2019
Milí študenti, dnešné stretnutie si nahradíme v piatok 29. marca. Pozývame vás na individuálne konzultácie k projektu v čase od 10.00 do 11.00 na našej katedre.pridal: Ondoš | 27.03.2019
Mili studenti, precitajte si prosim nasledujuce dni kapitolu: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-04990-8_8 V knihe najdete aj dalsie texty Ulricha Becka. Podobne ako dnes, poslite nam k textu vase osobne stanovisko v rozsahu 1-2 stran. Vopred vam dakujeme.pridal: Ondoš | 27.02.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Záverečné hodnotenie práce počas semestra v priloženom súbore. Zápisy známok podľa dostupnosti. pridal: Majo | 12.06.2019
Aktualizovaná informácia o kurzepridal: Ondoš | 16.05.2019
Záväzná jednotná štruktúra pre vaše interviewpridal: Ondoš | 17.04.2019


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok