www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Štatistika pre geografov

Vyučujúci: Nováková, Bleha
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 4

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Skúšky zo Štatistiky pre geografov sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:
22.12.2017 o 7:20 miernosť B1-301
12.1.2018 o 7:20 miernosť B1-301
19.1.2018 o 7:20 miernosť B1-301
26.1.2018 o 7:20 miernosť B1-301
2.2.2018 o 7:20 miernosť B1-301
(zapisovanie na skúšky len cez AIS)
pridal: Ďurček | 08.12.2017
Oznam pre 1ZRR: Cvičenia sa presúvajú z 3.11. na 10.11.pridal: Kakaš | 31.10.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Končená tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 19.01.2018
Prednáškypridal: Ďurček | 08.12.2017
Pokyny ku skúškepridal: Ďurček | 08.12.2017
Podmienky absolvovania predmetupridal: Ďurček | 18.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok