www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Štatistika pre geografov

Vyučujúci: Nováková, Bleha
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 13

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
POZOR! ZMENA TERMÍNU: písomka zo štatistiky sa pohode so študentami posúva o jeden týždeň, teda z 23.11.2018 na 30.11.2018. G. NOVÁKOVÁpridal: Nováková | 15.11.2018
Oznam pre skupinu 1upBIGE, ktorej cvičenia vediem ja (10:40 až 11:25 v B1 435). Keďže sa vaše cvičenie dňa 19.10. nekonalo z dôvodu exkurzie väčšej časti z vás, tak vám dôrazne odporúčam pozrieť si vo vlastnom záujme úlohy z prac. listov: 5.1 (minule sme začali), 5.2 a 6.1 (použiť absolútne aj relatívne početnosti v tvare vzhľadom na jednotku) a vypočítajte priemerný počet detí. So mnou sa stretnete na cvičení až 16.11. V prípade otázok ma, prosím, kontaktujte mailom (platí pre všetkých, ktorým ja vediem cvičenia). Podobné úlohy budete mať aj na teste, tak sa do toho, prosím, pozrite. Ďakujem !pridal: Takáč | 24.10.2018
Vážení študenti "mojich" skupín (1ZRR od 9:00 do 9:45 a 1upBIGE od 10:40 do 11:25 v piatky v B1 435). Cvičenia v dňoch 26.10. a 9.11. budete mať ZASTUPOVANÉ pre moju neprítomnosť z dôvodu účasti na konferenciách. Zastupovať vám budú kolegovia Dr. Ďurček a Mgr. Stanek. So mnou sa opäť stretnete až 16.11. Prosím, dostavte sa všetci v čase, ako normálne chodíte na cvičenia. Ďakujem za prečítanie a pochopenie ! pridal: Takáč | 24.10.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
DÚ z P7 - aktualizované (z 16.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018
DÚ z P6 - aktualizované (z 9.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018
Výsledky TESTu 26.10.2018 (doplnené)pridal: Nováková | 02.11.2018
DÚ k P5 (z 26.10.2018)pridal: Nováková | 26.10.2018
DÚ k P4 (z 19.10.2018)pridal: Nováková | 19.10.2018
Zasadací poriadok - TEST 26.10.018pridal: Nováková | 17.10.2018
Pokyny k 1. testu (na 26.10.2018)pridal: Nováková | 11.10.2018
DÚ z P3 (z 12.10.2018)pridal: Nováková | 11.10.2018
DÚ z P2 (z 5.10.2018)pridal: Nováková | 09.10.2018
Príklad na 1. test (priniesť na CV 12.10.2018)pridal: Nováková | 05.10.2018
DÚ z P1 (z 28.9.2018)pridal: Nováková | 28.09.2018
Úvodné informácie o predmetepridal: Nováková | 28.09.2018
Harmonogram prednášok (28.9.2018)pridal: Nováková | 28.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok