www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Štatistika pre geografov

Vyučujúci: Nováková, Bleha
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 15

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
OZNAM: Milí študenti, mimo konzultačných hodín, ktoré mávam v stredu v čase 12,00-13,00 hod., si môžete prísť dať zapísať kredity a nahliadnuť do testu v nasledujúcich termínoch:
v utorok 22.1.2019 v čase 9,00-10,00 hod.
v utorok 29.1.2019 v čase 9,00-10,00 hod.
Prosím Vás o rešpektovanie týchto termínov. Ďakujem.
G. Nováková
pridal: Nováková | 17.01.2019
Oznam pre skupinu 1upBIGE, ktorej cvičenia vediem ja (10:40 až 11:25 v B1 435). Keďže sa vaše cvičenie dňa 19.10. nekonalo z dôvodu exkurzie väčšej časti z vás, tak vám dôrazne odporúčam pozrieť si vo vlastnom záujme úlohy z prac. listov: 5.1 (minule sme začali), 5.2 a 6.1 (použiť absolútne aj relatívne početnosti v tvare vzhľadom na jednotku) a vypočítajte priemerný počet detí. So mnou sa stretnete na cvičení až 16.11. V prípade otázok ma, prosím, kontaktujte mailom (platí pre všetkých, ktorým ja vediem cvičenia). Podobné úlohy budete mať aj na teste, tak sa do toho, prosím, pozrite. Ďakujem !pridal: Takáč | 24.10.2018
Vážení študenti "mojich" skupín (1ZRR od 9:00 do 9:45 a 1upBIGE od 10:40 do 11:25 v piatky v B1 435). Cvičenia v dňoch 26.10. a 9.11. budete mať ZASTUPOVANÉ pre moju neprítomnosť z dôvodu účasti na konferenciách. Zastupovať vám budú kolegovia Dr. Ďurček a Mgr. Stanek. So mnou sa opäť stretnete až 16.11. Prosím, dostavte sa všetci v čase, ako normálne chodíte na cvičenia. Ďakujem za prečítanie a pochopenie ! pridal: Takáč | 24.10.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Pokyny ku skúške (21.12.2018)pridal: Nováková | 20.12.2018
DÚ z P11 a P12 (zo 14.12.2018 a 21.12.2018)pridal: Nováková | 20.12.2018
Výsledky TESTov 14.12.2018 (náhradný termín) a celkové hodnotenie cvičenípridal: Nováková | 14.12.2018
Výsledky TESTu 7.12.2018 a celkové hodnotenie cvičenípridal: Nováková | 07.12.2018
DÚ z P10 (z 7.12.2018)pridal: Nováková | 07.12.2018
DÚ z P9 (z 30.11.2018)pridal: Nováková | 30.11.2018
DÚ z P8 (z 23.11.2018)pridal: Nováková | 23.11.2018
DÚ z P7 - aktualizované (z 16.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018
DÚ z P6 - aktualizované (z 9.11.2018)pridal: Nováková | 15.11.2018
DÚ k P5 (z 26.10.2018)pridal: Nováková | 26.10.2018
DÚ k P4 (z 19.10.2018)pridal: Nováková | 19.10.2018
DÚ z P3 (z 12.10.2018)pridal: Nováková | 11.10.2018
DÚ z P2 (z 5.10.2018)pridal: Nováková | 09.10.2018
DÚ z P1 (z 28.9.2018)pridal: Nováková | 28.09.2018
Úvodné informácie o predmetepridal: Nováková | 28.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok