www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Štatistické metódy pre demogeografov

Vyučujúci: Kusendová, Nováková
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 21

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
DÚ - príklad Zhlukovaniapridal: Nováková | 02.05.2019
DÚ z P8 a príprava na záverečný test (2.5.2019)pridal: Nováková | 02.05.2019
DÚ z P6 a P7 (z 17.4.2019)pridal: Nováková | 17.04.2019
Zhlukovka - príkladpridal: Nováková | 17.04.2019
Pracovný list Q - DÚpridal: Nováková | 17.04.2019
Zhluková analýza - učebný textpridal: Nováková | 17.04.2019
ANOVA - príklady na precvičeniepridal: Nováková | 17.04.2019
ANOVA - príkladpridal: Nováková | 17.04.2019
ANOVA - učebný textpridal: Nováková | 17.04.2019
P-value - učebný textpridal: Nováková | 10.04.2019
Porovnávanie 2 VS - príklady na precvičeniepridal: Nováková | 10.04.2019
Porovnávanie 2 VSpridal: Nováková | 10.04.2019
PL Q Testovanie hypotézpridal: Nováková | 10.04.2019
DÚ z P5 (z 10.4.2019)pridal: Nováková | 10.04.2019
PL P - intervaly spoľahlivostipridal: Nováková | 10.04.2019
DÚ z P4 a príprava na P5pridal: Nováková | 20.03.2019
Tabuľka 14.1 - opravapridal: Nováková | 20.03.2019
DÚ z P3 a príprava na P4pridal: Nováková | 14.03.2019
Poissonovo rozdelenie - učebný text (na 14.3.2019)pridal: Nováková | 07.03.2019
PL ku kap. 14 - nový (príprava na 14.3.2019)pridal: Nováková | 07.03.2019
Úvodné informácie k predmetu pridal: Nováková | 21.02.2019


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok