www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Štatistické metódy pre demogeografov

Vyučujúci: Kusendová, Nováková
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 13

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Posledný termín konzultácií k zadaniu (časť Priestorová štatistika) je dnes o 14,00. Krajný termín odovzdania vypracovania zadania v papieri pre všetkých študentov (2. aj 3.ročníka) je v utorok o 11,00 hod. (B1-309). Hodnotenie zadania tvorí súčasť celkovej známky z predmetu! pridal: Kusendová | 11.05.2017
Preskúšanie tretiakov sa uskutoční: 12.5.2017 o 7 20 v miestnosti B2-301. 16.5.2017 o 7 20 v miestnosti B2-301. pridal: Ďurček | 09.05.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 16.05.2017
tematické okruhy a tituly ku skúškepridal: Ďurček | 02.05.2017
Zadanie z priestorovej štatistiky a pokyny pre najbližšiu výučbu pridal: Kusendová | 26.04.2017
k hodine 9pridal: Szabo | 11.04.2017
cvičenie 03.04.2017pridal: Szabo | 03.04.2017
Materiál k hodine 6pridal: Ďurček | 20.03.2017
Opravená tavuľkapridal: Ďurček | 13.03.2017
Výsledky testovaniapridal: Ďurček | 13.03.2017
Materiál k hodine 5pridal: Ďurček | 13.03.2017
Príprava na P4pridal: Kakaš | 01.03.2017
Príprava na prednášku č. 3pridal: Kakaš | 23.02.2017
Opakovaniepridal: Ďurček | 13.02.2017
Podmienky absolvovania predmetupridal: Ďurček | 09.02.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok