www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Semináre

Vyučujúci: všetci učitelia
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 24

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Dňa 16.4. budú pripravení na seminári prezentovať: druháci magistri, ktorí neboli prítomní na seminári 9.4., tretiaci bakalári a taktiež prváci magistri.pridal: Plešivčák | 10.04.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 16.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram a úlohypridal: Slavík | 15.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 09.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 08.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia a aktivitypridal: Slavík | 05.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram a úlohypridal: Slavík | 05.04.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidenciapridal: Slavík | 04.04.2018
Seminárn skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 04.04.2018
Seminárna skupina Slavík - DP Hodnotenie položiekpridal: Slavík | 26.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 26.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Metodika DP a BPpridal: Slavík | 19.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 12.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 11.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Hodnotenie položiek DP, BPpridal: Slavík | 11.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 11.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 02.03.2018
Seminárna skupina Slavík - Hodnotenie položiek DP a BPpridal: Slavík | 25.02.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 25.02.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 25.02.2018
Semináre vedúcich z oddelenia Demografie pridal: Kusendová | 19.02.2018
Seminárna skupina Slavík - Vzor BPpridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Vzor DPpridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorby DP a BP (prílohy)pridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorby DP a BP (text)pridal: Slavík | 31.12.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok