www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Semináre

Vyučujúci: všetci učitelia
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Hodnotenie seminárapridal: Slavík | 19.05.2017
Informácia pre študentov 1. mgr. na diplomový seminár - skupina Buček et al. - projekt diplomovej prácepridal: Buček | 20.03.2017
Vzor šablóny záverečnej práce (BC.DP, ...) pre program MS Word (dot súbor) z oficiálnej stránky Ministerstva školstva SR. pridal: Kusendová | 06.03.2017
Informácia o úlohách na seminár počas letného semestra skupina Buček et al.pridal: Buček | 15.02.2017
Informácia pre skupiny doc. Blehu a doc. Kusendovej pridal: Kusendová | 10.02.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok