www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Semináre

Vyučujúci: všetci učitelia
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 22

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Seminár vedúcich z Oddelenia demografie budú prebiehať v B-435.pridal: Kusendová | 25.09.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Seminárna skupina Slavík - Evidencia a hodnoteniepridal: Slavík | 22.01.2018
Seminárna skupina Slavík - Vzor BPpridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Vzor DPpridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorby DP a BP (prílohy)pridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorby DP a BP (text)pridal: Slavík | 31.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 28.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a hodnoteniepridal: Slavík | 04.12.2017
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 03.12.2017
Oznam pre študentov seminárov BC MG vedúcich z oddelenia Demografie
Budúci týždeň v piatok 8.12. 2017 sa všetci zúčastnia prednáškového bloku odborníkov z praxe v rámci konania konferencie Výpočtová štatistika a Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov. Začína sa o 9,00 hod. v miestnosti AMOS. Účasť na prednáškovom bloku je povinná a je náhradou za posledné dva semináre v zimnom semestri. Účasť ďalších študentov je vítaná.
Program prednášok s anotáciami je v prílohe spolu s harmonogramom najbližšieho seminára.
pridal: Kusendová | 30.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 26.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram a úlohypridal: Slavík | 26.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Vzor BPpridal: Slavík | 17.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorba BP a DPpridal: Slavík | 17.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohy, hodnoteniepridal: Slavík | 17.11.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 29.10.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 19.10.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 10.10.2017
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 10.10.2017
Informácia pre študentov o úvodných úlohách - seminár - skupina Buček, Plešivčák, Przybyla.pridal: Buček | 05.10.2017
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorby BP a DPpridal: Slavík | 03.10.2017
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 03.10.2017
Informácie k seminárom - skupina Kusendová + Blehapridal: Kusendová | 02.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok