www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Semináre

Vyučujúci: všetci učitelia
Semester výuky:
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 11

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Semináre k bakalárskej a diplomovej práci budú v zimnom semestri v B1-435 pre všetkých študentov, ktorých vedú pracovníci demografického oddelenia katedry. pridal: Kusendová | 24.09.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Seminárna skupina Slavík - Posledná úlohapridal: Slavík | 28.12.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 09.12.2018
Úlohy do konca semestra (skupina Buček / Bučeková / Plešivčák / Przybyla)pridal: Plešivčák | 12.11.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 11.11.2018
Demografický seminár - harmonogram prednášokpridal: Ďurček | 23.10.2018
Seminárna skupina Slavík - Metodika tvorba DP a BPpridal: Slavík | 15.10.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 15.10.2018
Seminárna skupina Slavík - Harmonogrampridal: Slavík | 15.10.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti aktivítpridal: Slavík | 15.10.2018
Seminárna skupina Slavík - Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 01.10.2018
Seminárna skupipa Slavík - Harmonogram pridal: Slavík | 01.10.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok