www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Právo pre geografov

Vyučujúci: Slavík
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 16

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Študijná literatúra a skúškapridal: Slavík | 03.12.2018
Zadania projektovpridal: Slavík | 20.11.2018
Projektypridal: Slavík | 15.11.2018
Zadania prjektovpridal: Slavík | 15.11.2018
Evidencia účastipridal: Slavík | 15.11.2018
Harmonogram prednášok a referovaí projektovpridal: Slavík | 15.11.2018
Evidencia účastipridal: Slavík | 23.10.2018
Hrmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 23.10.2018
Zadania projektovpridal: Slavík | 22.10.2018
Evidencia výukypridal: Slavík | 13.10.2018
Zadania projektovpridal: Slavík | 13.10.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 13.10.2018
Zadania projektovpridal: Slavík | 03.10.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 03.10.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 03.10.2018
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 27.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok