www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Demogeografia a demografia (2)

Vyučujúci: Bleha, Káčerová, Nováková
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Náhradný termín úvodnej písomky z cvičení sa uskutoční v miestnosti B1-301 dňa 8.10.2018 o 10:00pridal: Ďurček | 04.10.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 19.12.2018
Všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 03.12.2018
Znenie praktických úlohpridal: Ďurček | 21.11.2018
Cesty k dátam na úlohy 1 až 10pridal: Ďurček | 13.11.2018
Ossanov trojuholníkpridal: Ďurček | 23.10.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok