www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Demogeografia a demografia (2)

Vyučujúci: Bleha, Káčerová, Nováková
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Oznam pre ZDS: Koncosemestrálne preskúšanie z cvičení sa uskutoční 20.12.2017 o 13 00 v miestnosti B1 567. Účasť je povinná pre obe skupiny. Pozrite si zvýraznené (Bold a Italic) termíny v učebnom texte Praktikum z demogeografie a demografie 2. Niekoľko otázok budú aj jednoduché príklady a preto si doneste kalkulačku (mobilný telefón nebude akceptovaný).pridal: Ďurček | 06.12.2017
Oznam pre ZDS: Náhradné cvičenie pre študentov Popluhár Matej, Reichel Martin a Zaťovič Danijel sa uskutoční 13.12.2017 o 13:00 v miestnosti B1 567.pridal: Ďurček | 06.12.2017
Oznam pre 2ZRR: Cvičenia sa začnú 17.10. Potrebné budú skriptá, zošit a pero. pridal: Kakaš | 28.09.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Tabuľka hodnotenia cvičení (ZDS)pridal: Ďurček | 06.12.2017
Zadanie 3 (odovzdať do 28.11.2017 23:59 - iba ZDS)pridal: Ďurček | 22.11.2017
Zadanie 2 (odovzdať do 7.11.2017 23:59 - iba ZDS)pridal: Ďurček | 25.10.2017
Všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 05.10.2017
Zadanie 1(ZDS)pridal: Ďurček | 04.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok