www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Politická geografia

Vyučujúci: Buček, Plešivčák
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Úvodné cvičenie z predmetu Politická geografia sa uskutoční 27.9. Príďte, prosím, všetci 2. mgr., nakoľko do skupín rozdelení nebudete. Ďakujem.pridal: Plešivčák | 25.09.2018
Prednáška z predmetu "Politická geografia" v stredu 26.09.2018 nebude pre rektorské voľno udelené študentom na daný deň do 12,00 hod. Prvá prednáška bude v stredu na budúci týždeň (03.10.2018).pridal: Buček | 24.09.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Vyhodnotenie cvičenípridal: Plešivčák | 06.12.2018
Prednáška: Volebná geografiapridal: Plešivčák | 23.10.2018
Harmonogram cvičení a podmienky absolvovaniapridal: Plešivčák | 27.09.2018
Info k zadaniu 2pridal: Plešivčák | 27.09.2018
Info k zadaniu 1pridal: Plešivčák | 27.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok