www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Počítačová tvorba máp

Vyučujúci: Kusendová, Bačík, Majo
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 7

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Prednáška záverečnápridal: Kusendová | 07.11.2018
Prednáškapridal: Kusendová | 06.11.2018
Zadanie č.3 pre skupinu ZDSpridal: Kusendová | 10.10.2018
Zadanie č. 2 pre skupinu ZDSpridal: Kusendová | 02.10.2018
Prednáška k cvičeniampridal: Kusendová | 26.09.2018
Zadanie č.1 z cvičení pre skupinu ZDS - heslo pre dekomprimáciu súboru ZIP = z učebne. pridal: Kusendová | 26.09.2018
Informačný list k predmetupridal: Kusendová | 24.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok