www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Demogeografia a demografia (1)

Vyučujúci: Bleha, Káčerová, Nováková
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 24

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
OZNAM: Prvý riadny termín skúšky z predmetu Demografia a demogeografia 1 sa uskutoční 9.5.2019 v čase 8,00 - 8,50 hod. v miestnosti B1-305 za predpokoladu, že sa naň prihlási aspoň 5 študentov. Prihlásenie/odhlásenie na/z termínu sa realizuje cez AIS. G. NOVÁKOVÁpridal: Nováková | 26.04.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Tabuľka hodnotenia cvičenípridal: Ďurček | 16.05.2019
POKYNY ku skúškepridal: Nováková | 24.04.2019
DÚ z P10 (z 24.4.2019)pridal: Nováková | 24.04.2019
Mapa-hustotapridal: Nováková | 08.04.2019
DÚ z P8 a P9 (z 10.4.2019 a 17.4.2019)pridal: Nováková | 08.04.2019
Grafy k P8 (na 10.4.2019)pridal: Nováková | 08.04.2019
DÚ z P7 (z 3.4.2019)pridal: Nováková | 01.04.2019
Grafy k P7 (na 3.4.2019)pridal: Nováková | 29.03.2019
DÚ z P6 (z 29.3.2019)pridal: Nováková | 29.03.2019
Grafy k P6 (na 29.3.2019)pridal: Nováková | 29.03.2019
MLádek - Druhý dmg prechodpridal: Nováková | 20.03.2019
DÚ z P5 (z 20.3.2019)pridal: Nováková | 20.03.2019
Znenie úloh a data na hodinupridal: Ďurček | 15.03.2019
Grafy k P5 (na 20.3.2019)pridal: Nováková | 13.03.2019
DÚ z P4 (z 13.3.2019)pridal: Nováková | 13.03.2019
Grafy k P4 (na 13.3.2019)pridal: Nováková | 06.03.2019
DÚ z P3 (z 6.3.2019)pridal: Nováková | 06.03.2019
Rozdelenie do skupín a priradenie okresov + všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 28.02.2019
Grafy k P1, P2 a P3 (na 19.2., 20.2. a 6.3.2019)pridal: Nováková | 20.02.2019
Úvodné informácie o predmete pridal: Nováková | 18.02.2019
DÚ z P1 a P2 (z 19.2. a 20.2.2019)pridal: Nováková | 18.02.2019
Mapa okresov SR - slepápridal: Nováková | 18.02.2019
Mapa okresov SRpridal: Nováková | 18.02.2019
Etika citovaniapridal: Nováková | 18.02.2019


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok