www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Demogeografia a demografia (1)

Vyučujúci: Bleha, Káčerová, Nováková
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 20

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 25.03.2019
MLádek - Druhý dmg prechodpridal: Nováková | 20.03.2019
DÚ z P5 (z 20.3.2019)pridal: Nováková | 20.03.2019
uloha 4pridal: Ďurček | 19.03.2019
Znenie úloh a data na hodinupridal: Ďurček | 15.03.2019
Grafy k P5 (na 20.3.2019)pridal: Nováková | 13.03.2019
Problémová úloha 5pridal: Nováková | 13.03.2019
Problémová úloha 4pridal: Nováková | 13.03.2019
DÚ z P4 (z 13.3.2019)pridal: Nováková | 13.03.2019
Grafy k P4 (na 13.3.2019)pridal: Nováková | 06.03.2019
DÚ z P3 (z 6.3.2019)pridal: Nováková | 06.03.2019
Problémové úlohy - pokyny k riešeniupridal: Nováková | 06.03.2019
Rozdelenie do skupín a priradenie okresov + všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 28.02.2019
Grafy k P1, P2 a P3 (na 19.2., 20.2. a 6.3.2019)pridal: Nováková | 20.02.2019
Úvodné informácie o predmete pridal: Nováková | 18.02.2019
DÚ z P1 a P2 (z 19.2. a 20.2.2019)pridal: Nováková | 18.02.2019
Mapa okresov SR - slepápridal: Nováková | 18.02.2019
Mapa okresov SRpridal: Nováková | 18.02.2019
Etika citovaniapridal: Nováková | 18.02.2019
Predbežný harmonogram prednášokpridal: Nováková | 18.02.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok