www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
V dňoch 4.1. (o 10,00 hod.) a 9.1.2019 (14,00) možno konzultovať k výslednému hodnoteniu predmetu.
Výsledné známky boli zapísané k dnešnému dňu po ostatnej kontrole a vyhodnotení seminárnej práce.
pridal: Kusendová | 03.01.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Metodika citovaniapridal: Kusendová | 19.12.2018
Priebežné hodnotenie predmetu k 1.12.2018pridal: Kusendová | 01.12.2018
Harmonogram predmetu a rozpis seminárnych tém pridal: Kusendová | 04.10.2018
Témy pre seminárnu prácu pridal: Kusendová | 26.09.2018
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 26.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok