www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geoinformačné modelovanie v demogeografii

Vyučujúci: Kusendová
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 0 | Celkový počet súborov: 8

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Žiadne odkazy na čítanie

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Hodnotenie predmetu k 14.4.2018pridal: Kusendová | 15.04.2018
Priebežné hodnotenie predmetupridal: Kusendová | 09.04.2018
Videá k téme "Cluster Analysis"pridal: Ďurček | 22.03.2018
Data na hodinu 22.3.2018pridal: Ďurček | 22.03.2018
Úloha č. 4pridal: Kusendová | 15.03.2018
Úloha č.3pridal: Kusendová | 09.03.2018
Úloha č.1 a 2 k predmetupridal: Kusendová | 01.03.2018
Anotácia predmetupridal: Kusendová | 20.02.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok