www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geografia sídiel

Vyučujúci: Slavík, Klobučník
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 13

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Termíny a prihlasovanie na poznávačku nájdete na:
http://humannageografia.sk/poznavacka/index.php
pridal: Klobučník | 09.10.2018
Harmonogram cvičení:
08.10.2018 o 18:00 hod.
22.10.2018 o 18:00 hod.
05.11.2018 o 18:00 hod.
19.11.2018 o 18:00 hod.
03.12.2018 o 18:00 hod.
pridal: Klobučník | 08.10.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Priebežné hodnotenie (dochádzka) cvičení + poznávačkapridal: Klobučník | 13.11.2018
Evidencia účasti a aktivít pridal: Slavík | 11.11.2018
Harmonogram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 11.11.2018
Harmonogram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 06.11.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 06.11.2018
Harmonogram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 15.10.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 15.10.2018
Inštrukcie k poznávačkepridal: Klobučník | 08.10.2018
Podklady na poznávačku (SR + Európa) pridal: Klobučník | 08.10.2018
Evidencia účatipridal: Slavík | 08.10.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 07.10.2018
Harmonoggram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 02.10.2018
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 02.10.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok