www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geografia sídiel

Vyučujúci: Slavík, Klobučník
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 2 | Celkový počet súborov: 9

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Online prihlasovanie na poznávačku nájdete na:
http://humannageografia.sk/poznavacka/index.php
pridal: Klobučník | 02.11.2017
Harmonogram cvičení:
09.10.2017 od 18:10 hod. (miestnosť CH1-1) - už prebehlo
23.10.2017 od 18:10 hod. (miestnosť CH1-1) - už prebehlo
06.11.2017 od 18:10 hod. (miestnosť CH1-1) - už prebehlo
20.11.2017 od 18:10 hod. (miestnosť CH1-1)
04.12.2017 od 18:10 hod. (miestnosť CH1-1)
pridal: Klobučník | 11.10.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Priebežné hodnotenie cvičení (+ poznávačka)pridal: Klobučník | 16.11.2017
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 07.11.2017
EXKURZIA BRATISLAVA A OKOLIE 2017 NOVEMBER - Programpridal: Slavík | 07.11.2017
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 03.11.2017
Harmonogram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 03.11.2017
EXKURZIA BRTISLAVA A OKOLIE 2017 NOVEMBER - Program pridal: Slavík | 03.11.2017
Poznávačka - inštrukciepridal: Klobučník | 10.10.2017
Poznávačka - podkladové materiálypridal: Klobučník | 10.10.2017
Harmonogram prednášok a cvičenípridal: Slavík | 08.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok