www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geografia a verejná politika

Vyučujúci: Buček, Plešivčák
Semester výuky: letný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 2

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Mimoriadne cvičenie z predmetu sa uskutoční v pondelok 25.3. od 9:00 v miestnosti B1-567. Referovať zadanie budú tí, ktorí doteraz tak neučinili. Na tomto cvičení je možné si nahradiť predchádzajúce neúčasti (nahradenie nie je povinné).pridal: Plešivčák | 15.03.2019

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Hodnotenie cvičenípridal: Plešivčák | 25.03.2019
Podmienky absolvovania cvičení + inštrukcie k zadaniupridal: Plešivčák | 18.02.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok