www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Ekonómia pre geografov

Vyučujúci: Buček, Plešivčák
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 4 | Celkový počet súborov: 5

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Dňa 29.11. sa na prezentovanie pripravia: Deborah Muchová, Juraj Pešta, Ivan Bacho, Ivana Bortelová a Veronika Čižmárová.pridal: Plešivčák | 08.11.2017
POZOR, ZMENA! Dňa 22.11. bude mať cvičenie Skupina 2, 29.11. Skupina 1. Zvyšná časť semestra bude vyučovaná podľa harmonogramu. pridal: Plešivčák | 08.11.2017
Dňa 8.11. sa na prezentovanie pripravia: Ivan Bacho, Richard Boris, Antónia Fogašová, Lucia Malychová, Marek Michálek, Veronika Oreničová a Juraj Pešta.pridal: Plešivčák | 24.10.2017
Študenti OBOCH skupín, ktorí sa nezúčastnili cvičenia 4.10., prídu na úvodné cvičenie skupiny 2, ktoré sa uskutoční 11.10.pridal: Plešivčák | 04.10.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Skupina 1 - výsledky z cvičenípridal: Plešivčák | 07.12.2017
Prednáška - Makroekonómiapridal: Przybyla | 25.10.2017
Prednáška: Prvky ponuky a dopytu, základy účtovníctva a formy podnikaniapridal: Plešivčák | 18.10.2017
Skupina 1 - harmonogram cvičení, hodnotenie, info k seminárnej práci a prezentáciipridal: Plešivčák | 04.10.2017
Rozdelenie do skupín v priloženom súbore: Skupina 1 = študenti ZDS + 5 študentov ZRR (Bacho, Boris, Bortelová, Čižmárová, Fogašová), Skupina 2 = ostatní študenti ZRR. S cvičeniami začína Skupina 1 v stredu 4.10., Skupina 2 11.10. (miestnosť B2-304, v čase 13:10-14:40)pridal: Plešivčák | 02.10.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok