www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Aplikovaná kartografia

Vyučujúci: Kusendová
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 10

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Termín 1.previerky teoretických znalostí bude v utorok 5.12.2017 o 13,10 v miestnosti CH1-3, 1. a 2. opravný termín nasleduje vždy o týždeň neskôr. Účasť na previerke je povinná, na termíny sa netreba hlásiť v AISe. Podmienkou zápisu známky z predmetu je dostatočný/minimálny bodov z cvičení a previerky.pridal: Kusendová | 15.11.2017

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Výsledky z 1.teoretickej previerky (5.12.2017) pridal: Kusendová | 06.12.2017
Tabuľka hodnotenia cvičenípridal: Ďurček | 06.12.2017
Zadanie 3pridal: Ďurček | 18.10.2017
Prezentácia na cvičeniapridal: Ďurček | 11.10.2017
Zadanie 2pridal: Ďurček | 04.10.2017
Všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 27.09.2017
Forma odovzdávania zadanípridal: Ďurček | 27.09.2017
Šablóna na tvorbu zadanípridal: Ďurček | 27.09.2017
Hodnotiaca tabuľka cvičenípridal: Ďurček | 27.09.2017
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 21.09.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok