www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Aplikovaná kartografia

Vyučujúci: Kusendová
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 3 | Celkový počet súborov: 10

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Dnes sa uskutoční v obvyklom čase a priestore 2.kontrolná písomka z teoretických vedomostí, keďže v 1. nikto nedosiahol potrebný počet bodov. pridal: Kusendová | 11.12.2018
Previerka vedomostí z teórie predmetu bude 4.12.2018 pridal: Kusendová | 20.11.2018
Oznam pre študentov 1 ZDS: na cvičenie dňa 21. 11. 2011 si treba pripraviť údaje v nasledujúcej štruktúre: názov obce, počet obyvateľov obce, rozloha obce v km2
Zároveň je nutné vypočítať číselnú mierku vášho mapovaného podkladu, ktorý používate na tvorbu tematických máp.
pridal: Ďurček | 14.11.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 06.12.2018
Zadanie 5pridal: Ďurček | 04.12.2018
MiniErasmus prednáška a návody na prácu s mapou nielen pre stredoškolákov pridal: Kusendová | 20.11.2018
Zadanie 4pridal: Ďurček | 14.11.2018
Informačný list - aktualizáciapridal: Kusendová | 08.11.2018
Zadanie 3pridal: Ďurček | 23.10.2018
Zadanie 2pridal: Ďurček | 10.10.2018
Zadanie 1pridal: Ďurček | 02.10.2018
Forma a štruktúra zadanípridal: Ďurček | 26.09.2018
Všeobecné podmienky absolvovania cvičenípridal: Ďurček | 26.09.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok