www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

» Prehľad magisterského študijného programu a doporučenia pred zápisom.
» Informácie pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v študijnom programe "Geografia v štátnej správe a samospráve".
» Informácie pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v 1. ročníka magisterského štúdia o témach zadania záverečných prác.

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné oslovit vyucujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždnov od zaciatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POCAS skúškového obdobia).

 Počítačová tvorba mápvšetky informácie k predmetu
Cvičenia z predmetu začínajú v stredu 27.9.2017 o 13:10 a následne o 14:50 hod. pridal: Bačík | 26.09.2017

 Geografia hotelierstvavšetky informácie k predmetu
Zmena rozvrhu - od 3.10.2017 bude Geografie hoteliertsva v utorok od 9,00 do 10,30 v CH2-130 pridal: Bučeková | 26.09.2017

 Humánna geografia IIvšetky informácie k predmetu
Od 2.10.2017 predmet Humánna geografia 2 bude od 14,00 v B2-201 podľa priloženého harmonogramupridal: Bučeková | 26.09.2017

 Realitný trh a bývanievšetky informácie k predmetu
Informácia o kurzepridal: Ondoš | 26.09.2017

 Politická geografiavšetky informácie k predmetu
Študenti budú na cvičeniach z predmetu Politická geografia rozdelení do dvoch skupín (striedanie skupín, cvičenia pre danú skupinu raz za dva týždne). 28.9. začína skupina 1 (vedúci M. Plešivčák). Po kliknutí na tento text sa súbor s rozdelením študentov do skupín stiahne do Vášho PC.pridal: Plešivčák | 26.09.2017

 Úvod do demografie a demoinformatikyvšetky informácie k predmetu
!!!! Pozor zmena času výučby !!!! Výučba bude prebiehať každý piatok medzi 12:20 a 13:50 v miestnosti B2-446.pridal: Ďurček | 26.09.2017

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)všetky informácie k predmetu
Vzhľadom k nízkemu počtu študentov boli 2 skupiny spojené do jednej. Výuka všetkých študentov bude prebiehať vždy v stredu od 9:00 - 10:40 hod. (miestnosť ostáva B1-225)pridal: Klobučník | 25.09.2017

 Úvod do demografie a demoinformatikyvšetky informácie k predmetu
Informačný list k predmetupridal: Ďurček | 25.09.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminár vedúcich z Oddelenia demografie budú prebiehať v B-435.pridal: Kusendová | 25.09.2017

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
Dňa 29. 9. 2017 bude prednáška z predmetu Štatistika pre geografov dlhšia o jednu vyučovaciu hodinu, t.j. do 9:50. Ostatné prednášky budú prebiehať presne podľa rozvrhu.pridal: Ďurček | 25.09.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok