www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Ekonomická geografia IIvšetky informácie k predmetu
Informacie k cviceniam k casti GPOLH pre skupinu GRRpridal: Máliková | 29.03.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Nahlasovanie študentov (projekty)pridal: Klobučník | 29.03.2017

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Sk. 2 - dochádzka a hodnotenie k 29.3.pridal: Przybyla | 29.03.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Tabuľka hodnotenia - cvičenia (ZDS)pridal: Ďurček | 29.03.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Hodina 7pridal: Ďurček | 28.03.2017

 Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuvšetky informácie k predmetu
Milí študenti, v stredu (29.marca) prednáška z geoinformatiky nebude kvôli ochoreniu vyučujúceho.pridal: Bačík | 27.03.2017

 Cezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácavšetky informácie k predmetu
Zadania projektovpridal: Slavík | 27.03.2017

 Cezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácavšetky informácie k predmetu
Evidencia účastipridal: Slavík | 27.03.2017

 Cezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácavšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 27.03.2017

 Štatistické metódy pre demogeografovvšetky informácie k predmetu
Tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 25.03.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok