www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
LOCAL GOVERNMENT AND URBAN GOVERNANCE IN EUROPE

Editors: Carlos Nunes Silva, Ján Buček

This book discusses innovative responses and reforms developed in critical areas of urban governance in European countries. It examines the impact of European Union’s policies on the urban agenda and on local governance, and the impact of the transition to democracy in Central and in Southern Europe on local self-government systems. The book is divided into three parts:
i) Crisis, Reform and Innovation in Local Government;
ii) EU Policies, the Urban Agenda and Local Governance;
iii) Citizen Participation in Local Government.

Providing an extensive and updated overview of key challenges in the governance of cities in Europe, the book will be of interest to students and researchers in the broader field of urban studies, and for policy-makers, especially those engaged in urban governance in European countries.

Informácia na stránke vydavateľstva.


» späť na zoznam publikácii

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok