www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

 Politická geografiavšetky informácie k predmetu
Informácia o priebehu výuky v ZS 2018-2019.pridal: Buček | 25.09.2018

 Ekonómia pre geografovvšetky informácie k predmetu
Informácia o priebehu vyuky v ZS 2018-2019.pridal: Buček | 25.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
v časti "Rozvrh externého štúdia" nájdete rozvrh na zimný semester 2018/2019 pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdiapridal: Slavík | 25.09.2018

 Cudzí jazyk (1)všetky informácie k predmetu
Externým študentomoznamujem, že na predmet Anglický jazyk 1 budete potrebovať učebnicu: English 365 - Student´s book 2(fialová obálka) by Bob Dignen, Steve Flinders and Simon Sweeney, vydavateľstvo Cambridge. Z učebnice sa nebudú preberať všetky lekcie, len tie podľa rozpisu v priložených sylabách. Teším sa na prvé stretnutie v sobotu 29.9.2018. Barbara Kordíkovápridal: Kordíková | 24.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 21.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Výuka v zimnom semestri začína v sobotu 29.9.2018. Rozvrh externého štúdia bude zverejnený v najbližších dňochpridal: Slavík | 18.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALCA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 12.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 12.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Zoznam účastníkovpridal: Slavík | 09.09.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 OKTÓBER - Programpridal: Slavík | 09.09.2018 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok