www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS


 Seminárevšetky informácie k predmetu
Celkové hodnotenie seminárapridal: Slavík | 23.04.2017

 Teórie a metódy výskumu mestavšetky informácie k predmetu
Milí študenti, ste vítaní aj na dnešnom pracovnom stretnutí o 16:30, ale nie je nutné aby ste kvôli tomu cestovali. Vidíme sa v sobotu.pridal: Ondoš | 19.04.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Zadania projektovpridal: Slavík | 15.04.2017

 Teórie a metódy výskumu mestavšetky informácie k predmetu
Informácia o kurzepridal: Ondoš | 12.04.2017

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Informácia k odovzdaným semestrálnym prácam.
Prijaté a hodnotené práce - Balážová, Beran, Jakubovova, Kisela, Lukáč, Paulovics, Sárkany-Šmahel, Tomášik. Zatiaľ neodovzdané - Gluch, Kopnická.
pridal: Buček | 11.04.2017

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
databáza na stiahnutiepridal: Bleha | 08.04.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2017 JÚNpridal: Slavík | 02.04.2017

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 02.04.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášokpridal: Slavík | 02.04.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Mtodika BP,DP - Prílohypridal: Slavík | 02.04.2017



 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok