www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Štátnicové otázky - zameranie Humánna geografia v ŠSaS
» Štátnicové otázky - zameranie Demografia v ŠSaS
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Evidencia účasti a aktivity pridal: Slavík | 08.04.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Rozvrh - Magisterské štúdium (aktualizácia 5. 4. 2019)pridal: Slavík | 05.04.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Rozvrh - Bakalárske štúdium (aktualizácia 5. 4. 2019)pridal: Slavík | 05.04.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Harmonogram a úlohypridal: Slavík | 03.04.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Metodika tvorba DP a BP - Prílohypridal: Slavík | 31.03.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Evidencia účasti, aktivít a hodnoteniepridal: Slavík | 31.03.2019

 Teórie a metódy výskumu mestavšetky informácie k predmetu
Milí študenti, náš kurz (v rozvrhu je plánovaný 23. a 30. marca spolu s Jurajom Majom) zrealizujeme v individuálne dohodnutom časovom režime počas aktuálneho semestra. Pre informácie o kurze nás prosím kontaktujte emailom.pridal: Ondoš | 19.03.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Zahraničná exkurzia 2019 Májpridal: Slavík | 19.03.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Zahraničná exkurzia 2019 MÁJpridal: Slavík | 11.03.2019

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Výučba v sobotu 9.3.2019 zo zdravotných dôvodov nebude. Bude nahradená po dohode v neskoršom termíne. J. Bučekpridal: Buček | 08.03.2019 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok