www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
Blok 2pridal: Ďurček | 24.03.2018

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
Blok 1pridal: Ďurček | 24.03.2018

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Oznam o termíne skúšky z teóriepridal: Kusendová | 23.03.2018

 Teórie a metódy výskumu mestavšetky informácie k predmetu
Milí študenti, prineste si na náš zajtrajší kurz notebook. Ďakujem.pridal: Ondoš | 23.03.2018

 Úvod do politickej a regionálnej geografievšetky informácie k predmetu
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Vývoj politickej mapy sveta, koloniálny systém)pridal: Gurňák | 18.03.2018

 Úvod do politickej a regionálnej geografievšetky informácie k predmetu
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Vývoj politickej mapy Európy a Slovensko na politickej mape - vývoj územia a hraníc)pridal: Gurňák | 18.03.2018

 Úvod do politickej a regionálnej geografievšetky informácie k predmetu
Prezentácie k prednáškam 17.3.2018 (Volebná geografia)pridal: Gurňák | 18.03.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
STARÁ BYSTRICA A OKOLIE 2018 MÁJpridal: Slavík | 18.03.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Evidencia účastipridal: Slavík | 18.03.2018

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášokpridal: Slavík | 18.03.2018 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok