www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

 Politika Európskej únievšetky informácie k predmetu
Podmienky absolvovaniapridal: Plešivčák | 13.12.2018

 Aplikovaná kartografiavšetky informácie k predmetu
Mapové zadanie v prílohe treba doručiť na kontrolu do 7.1.2019. Písomná previerka bude až po tomto termíne po dohode. pridal: Kusendová | 12.12.2018

 Geografia priemyslu a dopravyvšetky informácie k predmetu
Inštrukcie k predmetupridal: Horňák | 10.12.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Vzor BPpridal: Slavík | 10.12.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Metodika tvorby DP, BP - Prílohypridal: Slavík | 10.12.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 10.12.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Vzor DPpridal: Slavík | 06.12.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Študijná literatúra a skúškapridal: Slavík | 05.12.2018

 Aplikovaná kartografiavšetky informácie k predmetu
Zadanie č.1pridal: Kusendová | 01.12.2018

 Aplikovaná kartografiavšetky informácie k predmetu
Informačný list predmetupridal: Kusendová | 28.11.2018 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok